Kosovo IPA – Official Bulletin

Industrial Property Agency has published the Official Bulletin No.54, which can be downloaded in below link. For any information regarding the IPA Bulletin and published applications/registrations of trademarks, especially if you notice any possible opposition, third parties observation, corrections, or other similar situation please contact us, before the deadline of 01.03.2017

Download Here


Agjencia për Pronësi Industriale ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 54, të cilin mund ta shkarkoni ne linkun e meposhtem. Për çdo informate lidhur me Buletinin e API dhe aplikimet apo regjistrimet per Markat Tregtare të publikuara aty, sidomos nëse jeni ballafaquar me ndonjë keqpërdorim të Markës tuaj Tregtare, apo keni Kundershtim, Ankese, Korrigjim etj., ndaj te treteve lidhur me publikimet ne fjale ju lutem na kontaktoni para afatit 01.03.2017

Shkarko Këtu