Albania

DIRECTORATE OF PATENTS AND TRADEMARKS has published the Official Bulletin No 11/2006, which can be downloaded in below link. For any information regarding the Bulletin and published applications/registrations of trademarks, especially if you notice any possible opposition, third parties observation, corrections, or other similar situation please contact us, before the deadline of 02.02.2017
Official Publications
——-

DREJTORIA E PATENTAVE DHE MARKAVE ka publikuar Buletinin Zyrtar Nr. 11/2006, të cilin mund ta shkarkoni ne linkun e meposhtem. Për çdo informate lidhur me Buletinin dhe aplikimet apo regjistrimet per Markat Tregtare të publikuara aty, sidomos nëse jeni ballafaquar me ndonjë keqpërdorim të Markës tuaj Tregtare, apo keni Kundershtim, Ankese, Korrigjim etj., ndaj te treteve lidhur me publikimet ne fjale ju lutem na kontaktoni Agjencinë para afatit 02.02.2017

Publikimet